Tomasz Marciniak

Autor: Wojciech Łowicki
Ur.: 5 kwietnia 1966
Zm.: 9 kwietnia 2015
zdjęcie

Ur. 1966 r., pracownik naukowy, pedagog i socjolog kultury, zajmujący się mniejszościami narodowymi, procesami migracyjnymi, głównie ormiańskimi oraz kulturą masową (przede wszystkim komiksem). Kilkukrotny juror Międzynarodowego Festiwalu Komiksu, gość honorowy X Sympozjum Komiksologicznego w Łodzi.

Autor kilkudziesięciu tekstów analityczno-krytycznych. nt. komiksu (oprócz wydawnictw zwartych, czasopisma, m.in. "AQQ", "Krakers", "Przekrój", "Forum Akademickie", "KKK", "Zeszyty Komiksowe", UAM, "Guliwer"). Autor książki Komiks polski. Wartości i dorobek artystyczny w kontekście historii społecznej (2014). Autor scenariuszy (m.in. dla Bohdana Butenki, Szarloty Pawel-Kroll, Aleksandry Spanowicz). Prezes tytularny STUDIO KOMIKS POLSKI sp. z o.o., pierwszego w Europie Wschodniej przedsięwzięcia zajmującego się wyłącznie komiksem (od 1991). Prelegent na wystawach z cyklu "Cztery pory roku z satyrą i komiksem" Wojciecha Łowickiego.

W listopadzie/grudniu 2014 r. prowadził wykłady na tematy komiksowe na wrocławskiej ASP. Autor tezy (zw. Klątwą Marciniaka), według której komiks miałby być jedynym elementem zachodniej pop-kultury, który nie zakorzenił się w Polsce. Kolekcjoner. Jeden z założycieli Asocjacji Komiksu w Toruniu. Współorganizator i współpomysłodawca projektów: Komiks orbitalny. 540. rocznica urodzin Astronoma (2013) oraz DwuTakt: muzyka i komiks (2014). Posiadacz honorowego odznaczenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Zasłużony dla Kultury Polskiej" (czerwiec 2014).


Komiksy:



blog comments powered by Disqus