"Tajemnica doktora Wolfa"

Scenariusz: Tomasz Truchan
Rysunek: Tomasz Truchan

Komiks brał udział w konkursie zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w Łodzi w 2008 roku.

Prezentowany jest jako część retrospektywnej wystawy internetowej portalu Gildia.pl i kierownictwa MFK w Łodzi.


blog comments powered by Disqus