"Muzeum mnie"

Scenariusz: Tomasz Kontny
Rysunek: Leszek Wicherek

Komiks Tomasza Kontnego (scen.) i Leszka Wicherka (rys.) pt. Muzeum mnie brał udział w konkursie na krótką formę komiksową, zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w 2017 roku i zdobył w nim Pierwszą Nagrodę o wartości 4500 zł brutto.

Prezentowany jest jako część retrospektywnej wystawy internetowej portalu Gildia.pl i kierownictwa MFKiG w Łodzi.


blog comments powered by Disqus