"Winda"

Scenariusz: Tomasz Kontny
Rysunek: Mikołaj Ratka

Komiks Tomasza Kontnego (scen.) i Mikołaja Ratki (rys.) pt. Winda brał udział w konkursie na krótką formę komiksową, zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w 2017 roku i zdobył w nim Wyróżnienie o wartości 1000 zł brutto.

Prezentowany jest jako część retrospektywnej wystawy internetowej portalu Gildia.pl i kierownictwa MFKiG w Łodzi.


blog comments powered by Disqus