Tomasz Minkiewicz

Ur.: 8 grudnia 1978 , Toruń

Student na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie.
Zajmuje się rysunkiem i grafiką projektową. Wymyśla i rysuje komiksy.


Bibliografia:

Komiksy:blog comments powered by Disqus