Wojciech Jama

Autor: Krzysztof Skrzypczyk

zdjęcie

Wojciech Jama swą aktywność w wymienionych wyżej dziedzinach formalnie rozpoczął w latach 80. XX w. od działalności w Polskim Towarzystwie Miłośników Fantastyki i węgierskim Klubie "Galaktica", zajmując się wspieraniem funkcjonowania życia branżowego - poprzez współpracę przy tworzeniu fachowych publikacji, np. biuletynu "Nautilus" (który od 2000 roku stał się oficjalnym biuletynem Polskiego Towarzystwa Juliusza Verne'a). Natomiast jego pasje kolekcjonerskie rozwinęły się już pod koniec lat 70. W 1995 r. w oparciu o własne zbiory zorganizował wystawę "Niezwykłe podróże Juliusza Verne'a" w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie (która następnie była prezentowana w Muzeum Regionalnym "Dom Grecki" w Myślenicach i w Teatrze Groteska w Krakowie; w 2003 r. - w Miejskim Muzeum Zabawek w Karpaczu; w 2004 r. - w Bibliotece i Ośrodku Animacji w Gołczy; a w 2005 r. - w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie ). Z kolei w 1998 r. w oparciu o własne zbiory zorganizował wystawę "Komiks prasowy w Polsce" w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie. W latach 1999-2001 współpracował z Krakowskim Klubem Komiksu, czego owocem jest seria artykułów w magazynie branżowym "KKK" na temat historii komiksu.

W 2004 r. w oparciu o własne zbiory stworzył wirtualne "Muzeum Dobranocek" - prowadząc stronę internetową www.muzeumdobranocek.pl . W 2006 r. opracował projekt utworzenia Muzeum Dobranocek w Rzeszowie w oparciu o własne zbiory - podarowane w tym celu na rzecz miasta. Przez kolejne lata prowadził działalność informacyjno-popularyzatorską, lobbując na rzecz utworzenia takiego muzeum, np. w mediach krajowych i zagranicznych, a także prowadząc liczne spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach czy bibliotekach. W latach 2007-2008 był współautorem i współprowadzącym audycję "Obsesje kolekcjonerskie" w Polskim Radiu Rzeszów. W styczniu 2008 r. aktem notarialnym przekazał swoją unikatową kolekcję "dobranockową" (której wartość została oszacowana na 200 tys. zł) i decyzją Rady Miasta Rzeszowa zostało utworzone "Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie". W listopadzie 2008 r. podjął pracę przy faktycznym formowaniu Muzeum Dobranocek w Rzeszowie jako dyrektor p. o. tej instytucji, tworząc jej fundamenty organizacyjne oraz ramy funkcjonowania, a przede wszystkim dokonując opracowania zbiorów, ich inwentaryzacji, renowacji, zakupów kolejnych muzealiów, etc., a także opracowując katalogowy album pt. "Pora na Dobranoc". W dniu 22 marca 2009 r. nastąpiło uroczyste otwarcie muzeum, które do końca 2009 r. zostało odwiedzone przez ponad 23 tysiące gości. Od samego początku Wojciech Jama szerokim nurtem włącza Muzeum Dobranocek do działalności w zakresie upowszechniania kultury i edukacji - poprzez niezliczone akcje animacyjne (np. związane z Dniem Głośnego Czytania, Światowym Dniem Pluszowego Misia czy akcją "Cała Polska czyta dzieciom") i zajęcia, spotkania dla dzieci i młodzieży (np. "Mówią o mnie Miś Uszatek", "Wszyscy Maję znają i kochają", "Spotkanie z bajką niespodzianką" i in.), a także "ogólnokulturowe" wystawy tematyczne (np. "Tajemniczy świat lalek", "Oblicza Orientu. Pamiątki z filmu »Wielka podróż Bolka i Lolka«", "Świat Dobranocek na plakacie" i in.) oraz spotkania autorskie (np. z Wandą Chotomską). W 2009 r. Muzeum Dobranocek otrzymało wyróżnienie w konkursie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na "Najlepszy Produkt Turystyczny" oraz zajęło trzecie miejsce w kategorii "Dzieło" w plebiscycie regionalnym "20 lat RP - Pochwalmy się".

Swoją niezwykłą pasję kulturotwórczą Wojciech Jama zaprezentował również przy organizowaniu dwu wystaw w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie: "Magiczny świat bakelitu" oraz "Zabawki z duszą" (obie w 2008 r.), a także poprzez pracę nad kolejnymi muzealnymi projektami (również w głównej mierze w oparciu o własne zbiory), jak Muzeum Komiksu oraz Muzeum Czterech Pancernych.

Podejmowane przez Wojciecha Jamę inicjatywy mają charakter unikatowy w skali ogólnopolskiej.

W lipcu 2010 roku Wojciech Jama został uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej".
blog comments powered by Disqus