Zygmunt Kowal (Zeke)


Zygmunt "Zeke" Kowal – ur. w 1965 r. Mieszka w Kielcach. Autor scenariuszy komiksowych. Współpracuje głównie z Jerzym Ozgą. Jest współtwórcą albumu Salut bohaterom. Chętnie tworzy krótkie formy komiksowe (Sikorki, wydane w zbiorze Komiks – antologia komiksu polskiego czy Niedokończony raport, zawarty w publikacji Co dalej kapitanie?). Zajmuje się, szeroko pojętym, malarstwem ścienno-pokojowym.


Komiksy:blog comments powered by Disqus