"Sprawdzian" - przykładowy scenariusz komiksu z albumu "Solidarność – 25 lat: Nadzieja zwykłych ludzi"

Autor: CD Jack

Poniżej zamieszczamy scenariusz komiksu Sprawdzian, autorstwa Macieja Jasińskiego, który pojawi się w przygotowywanym aktualnie albumie Solidarność – 25 lat: Nadzieja zwykłych ludzi.

 • Kadr 1 – Widok szkoły podstawowej, wybiegają z niej dzieci, na pierwszym planie stoi czarny samochód. Pada śnieg.
 • Kadr 2 – Widok samochodu z boku. Z przodu siedzi kierowca, z tyłu mężczyzna po 40 (Stanisław)
 • Kadr 3 – Do samochodu wsiada dziecko (Marek) około 10 lat
  Marek - [Cześć Tato!]
 • Kadr 4 – Marek i ojciec siedzą z tyłu, mały kładzie plecak sobie na kolana . Ojciec ma na kolanach gazetę – widnieje na niej wyraźna data 5 grudnia 1981
  Stanisław – [Jak tam w szkole synu?]
  Marek – [Dostałem czwórkę z geografii, i piątkę z tego dyktanda, co go pisaliśmy tydzień temu. A pani od matematyki wymyśliła, że w następny poniedziałek zrobi sprawdzian z całego półrocza!]
 • Kadr 5 – Zbliżenie na twarz Marka
  Marek – [Nie możesz kazać jej aresztować?]
 • Kadr 6 – Zbliżenie na Stanisława, uśmiecha się
  Stanisław – [Nie synu. Pani Rusinek to dobra komunistka. A poza tym nie aresztujemy jeszcze ludzi tylko dlatego, że chcą nauczyć czegoś pożytecznego syna któregoś z notabli.]
 • Kadr 7 – Twarz chłopca, za jego plecami widok przez szybę. Widać długą kolejkę przed sklepem spożywczym.
  Marek - [To z jakich powodów aresztujesz ludzi?]
 • Kadr 8 – Stanisław patrzy przez szybę – widok zza samochodu.
 • Kadr 9 – Na pierwszym planie milicjanci biją jakiegoś studenta pałami, w tle jedzie samochód.
 • Kadr 10 – Widać Stanisława i Marka na tylnym siedzeniu.
  Stanisław – [Bo oni chcą zmienić ten kraj. Nasz kraj]
 • Kadr 11 – Kierowca na pierwszym planie, z tyłu Stanisław.
  Stanisław – [Zawieź mnie teraz do „firmy”, a później pojedziesz z małym do domu. I powiedź mojej żonie, że będę bardzo późno.]
 • Kadr 12 – Stanisław wysiada z samochodu.
 • Kadr 13 – Przechodzi korytarzem.
 • Kadr 14 – Zdejmuje płaszcz. Szatniarz mówi do niego.
  Szatniarz – [Strasznie tam dzisiaj gorąco.]
 • Kadr 15 – Stanisław wchodzi do sali – przy owalnym stole siedzi w niej kilkadziesiąt osób: Wojciech Jaruzelski, Kazimierz Barcikowski, Tadeusz Czechowicz, Józef Czyrek, Zofia Grzyb, Hieronim Kubiak, Jan Łabęcki, Zbigniew Messner, Mirosław Milewski, Stefan Olszowski, Stanisław Opałko, Tadeusz Porębski, Jerzy Romanik, Albin Siwak, Jan Główczyk, Włodzimierz Mokrzyszczak, Florian Siwicki, Marian Orzechowski, Marian Woźniak, Czesław Kisszczak, Stanisław Kociołek, Michał Janiszewski, Kazimierz Cypryniak, Mieczysław Rakowski, Stanisław Ciosek.
 • Kadr 16 – Stanisław zajmuje miejsce, jedna z osób obok (Kiszczak) właśnie przemawia.
  Kiszczak – [...To jest już spotęgowany atak ekstremalnych sił „Solidarności” na partię i rząd, a celem ich jest przejęcie władzy!]
 • Kadr 17 -  Oddalenie widoku na całą salę
  Głos z sali [A co zrobimy, jeśli zorganizują strajk generalny?]
  Kiszczak [Jestem za metodą „pałki i gołąbka” na gruncie prawa. Samo hasło porozumienia dziś już nie wystarcza, odbierane jest jako nasza słabość...]
 • Kadr 18 – zbliżenie na Zofię Grzyb
  Zofia Grzyb [Proponuję, aby w związku z koniecznością przygotowania się do strajku generalnego zarządzić w trybie pilnym...]
  [Odebranie broni straży przemysłowej – są to bowiem głównie członkowie „Solidarności”]
  [Wzmocnienie sił bezpieczeństwa i MO]
  [Zapewnienie ochrony aktywowi partyjnemu i jego rodzinom]
 • Kadr 19 – oddalenie na salę
  Głos z sali – [A co ze strajkami studenckimi?]
  Zofia Grzyb - [Proponuję rozważyć powołanie ich do służby wojskowej. Odechce im się na dobre strajkować.]
 • Kadr 20 – zbliżeni na Messnera
  Messner [Nie można mieć złudzeń, że społeczeństwo gotowe jest nas poprzeć. ]
 • Kadr 21 – Sklep mięsny  widać w nim same puste haki.
  Messner głos zza kadru [Przeciętny obywatel jest nastawiony krytycznie...]
 • Kadr 22 – Manifestacja ludzi przechodzi przez centrum miasta, wokół wojsko i milicja.
  Messner głos zza kadru [antypaństwowo...]
 • Kadr 23 - Jacyś młodzi ludzie malują napisy na pomniku z radzieckimi gwiazdami
  Messner głos zza kadru [i antyradziecko]
 • Kadr 24 – sala obrad
  Messner głos zza kadru [I dziwi się, dlaczego władza, która wielokroć zapowiadała konsekwentną obronę socjalizmu, nic nie robi]
 • Kadr 25 – sala obrad
  Messner – [Zgadzam się zatem w całej rozciągłości z towarzyszem Siwickim i towarzyszem Kiszczakiem. Trzeba działać wyprzedzająco. Jeśli trzeba – wprowadzić stan wojenny szybko, nie wstydzić się, nie przyglądać się biernie rozkładaniu ustroju. Bo okaże się, że za kilka tygodni nie będzie komu wprowadzać stanu wojennego.]
 • Kadr 26 – sala obrad
  Orzechowski [... chcemy ratować państwo jako takie, które „Solidarność” chce zniszczyć. Chcemy zrobić wszystko, aby nie dopuścić do wojny domowej, do której dąży „Solidarność”...]
 • Kadr 27 – sala obrad
  Woźniak [Pragnę zwrócić uwagę, że sytuacja gospodarcza jest bardzo trudna. Od stycznia 1982 r. grozi obniżka norm mięsa do 2,9 kg, na rynku brak mydła, proszków. Jeśli nastąpi blokada kredytów zachodnich, to skąd wziąć od pierwszego stycznia przyszłego roku 400 milionów dolarów potrzebnych na uruchomienie przemysłu?]
 • Kadr 28 – sala obrad
  Łabęcki [ Zbliża się godzina „0”. „Są w ojczyźnie rachunki krzywd...”, te trzeba teraz odłożyć. Przystąpić do konsolidacji partii wokół uchwały IX zjazdu, dla obrony socjalizmu.]
  Milewski – [Co towarzysz ma na myśli mówiąc o godzinie „0”?]
  Łabęcki [Przewrót wojskowy, to mam na myśli]
 • Kadr 29 – zbliżenie na Łabęckiego.
  Łabęcki [Przewrót wojskowy mający znamiona jedynej władzy. Może również rozwiązanie partii i utworzenie partii komunistycznej...]
 • Kadr 30 – zbliżenie na Rakowskiego.
  Rakowski [Możliwości porozumienia już się wyczerpały. Nasz partner uznał walkę z nami za program. Sądziliśmy, że zmusimy go do ograniczonej współodpowiedzialności . „Solidarność” jej nie chce. Siły kierownicze „Solidarności” wierzą rzeczywiście, że mogą przejąć władzę. Oceniają, że ZSRR nie wejdzie i zaakceptuje ich gwarancje. Kierownictwo „Solidarności” przeszło drogę od maskowanego ruchu związkowego i społecznego do partii opozycyjnej o kontrrewolucyjnym obliczu.]
 • Kadr 31 – sal obrad
  Milewski [No to trzeba natychmiast doprowadzić do świadomości rządów państw kapitalistycznych i partii komunistycznych program „Solidarności” – otwarte dążenie do konfrontacji, jej awanturnictwo...]
 • Kadr 32 – sala obrad
  Jaruzelski [Z wypowiedzi towarzyszy wynika generalna zbieżność zasadniczych ocen, świadomość zagrożenia i niebezpieczeństw oraz wniosków z tego wynikających. Kryzys wszedł w fazę kulminacyjną.]
 • Kadr 33 - Stanisław wstaje z miejsca.
  Jaruzelski głos z sali [Siły kontrrewolucyjne bez osłonek ujawniły swoje zamiary.]
 • Kadr 34 – Stanisław podchodzi do okna.
  Jaruzelski głos z sali [Ten fakt należy wykorzystać]
 • Kadr 35 – duży kadr na pierwszym planie oddziały milicji, samochody milicyjne, w tle widać idący pochód ludzi z transparentami
  Jaruzelski głos zza kadru [Jest to potworna, makabryczna kompromitacja dla partii, że po 36 latach sprawowania władzy trzeba jej bronić siłą milicyjną.]
 • Kadr 36 – ludzie idą ulicą
  Jaruzelski głos zza kadru [Ale przed nami nie ma już nic. Trzeba być przygotowanym do podjęcia decyzji, która pozwoli uratować to, co podstawowe].
 • Kadr 37 – Stanisław wygląda przez okno, zza uchylonej firanki widać idącą ulicą manifestację.
  Jaruzelski głos zza kadru [Aby osiągnąć cel, potrzebne jest wielowarstwowe działanie, a nie oczekiwanie na godzinę „0” i sztaby.]
 • Kadr 38 – jakiś oficer przekazuje rozkazy, obok kilkudziesięciu funkcjonariuszy MO
  Jaruzelski głos zza kadru [Musi być wszechstronne przygotowanie, aby jeśli do konfrontacji dojdzie, kosztowała jak najmniej.]
 • Kadr 39 – Milicjanci zatrzymują reportera BBC, który filmuje manifestację
  Jaruzelski głos zza kadru [Trzeba wewnątrz i na zewnątrz kraju tworzyć przekonanie, że działaby słusznie i w poczuciu najwyższej odpowiedzialności.]
 • Kadr 40 – Manifestacja zbliża się do oddziałów milicyjnych
  Jaruzelski głos zza kadru [Robić wszystko, aby stan wojenny nie był pojęciem, którym my operujemy, że robimy wszystko właśnie po to, aby tego stanu konfrontacyjnego nie było.]
 • Kadr 41 – Milicjanci tworzą zaporę – ustawiają się obok siebie z ochronnymi tarczami i pałkami
  Jaruzelski głos zza kadru [Społeczeństwo musi być przekonane, że nawet radykalne środki są po to, aby konfrontacji nie było, by nie było dwóch walczących stron.]
 • Kadr 42 – Zbliżenie na manifestację widać wiele różnych niesionych przez ludzi transparentów
  Jaruzelski głos zza kadru  [Mówienie o konfrontacji to skandaliczny błąd polityczny i psychologiczny.]
 • Kadr 43 – Zbliżenie na niesiony transparent z napisem „Chleba i Wolności”
  Jaruzelski głos zza kadru [Nie my chcemy konfrontacji, a nasz przeciwnik.]
 • Kadr 44 – zimowa aura, Marek lepi bałwana. U góry kadru napis [trzy dni później]
 • Kadr 45 – do Marka podchodzi inne dziecko – jego rówieśnik – pyta się [Cześć. Nie uczysz się do sprawdzianu ?]
 • Kadr 46 – Marek lepi dalej bałwana –
  Marek - [Nie.]
 • Kadr 47 – Zbliżenie na twarz Marka [Ojciec powiedział mi w tajemnicy, że w przyszłym tygodniu i tak nie będzie lekcji].

Solidarność - 25 lat: Nadzieja zwykłych ludzi

Scenariusz: Maciej Jasiński
Rysunek: Andrzej Janicki, Jacek Michalski, Filip Myszkowski, Janusz Ordon, Janusz Wyrzykowski, Krzysztof Wyrzykowski
Okładka: Andrzej Janicki, Filip Myszkowski
Wydawnictwo: Zin Zin Press
Rok wydania polskiego: 8/2005
Liczba stron: 60
Format: A4
Oprawa: miękka
Druk: cz.-b.
Dystrybucja: księgarnie
ISBN: 83-919837-7-3
Wydanie: I
Cena z okładki: 19,90 zł

Podyskutuj na forum!blog comments powered by Disqus