Super Boom

Pracownia Grafiki Wydawniczej "Super Boom" prowadzona przez Sławomira Wróblewskiego wydawała w latach 1993-1994 popularny, ogólnopolski magazyn komiksowy dla młodzieży noszący taką samą nazwę jak wydawnictwo, czyli "Super Boom!". Ukazało się 10 numerów.
blog comments powered by Disqus